ANBI-gegevens

ANBI status, wat houdt dat in?

De belastingdienst verleent zo’ n status aan verenigingen, die zoals de volledige benaming al aangeeft: Algemeen Nut Beogende Instelling, zich inzetten voor het algemeen belang. Den Bolder heeft als cultureel centrum een ANBI status en dient naast de vele activiteiten die wij aanbieden tevens te zorgen voor transparantie over bestuur, jaarrekeningen, beloningen en beleidsplan. Dit verklaart waarom verenigingen en stichtingen een kopje ANBI op hun website hebben.

Om onze culturele en sociale taken uit te voeren, zijn wij afhankelijk van financiële middelen. Inwoners die Den Bolder een warm hart toe dragen kunnen hun financiële bijdrage onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Door uw gift of bijdrage betaalt u minder belasting of krijgt u een deel terug van de belastingdienst, terwijl de vereniging is vrijgesteld van schenk- of erfbelasting. Zo kunt u met een kleine netto bijdrage een grotere bijdrage leveren aan het welzijn van de gemeenschap.

Hebt u vragen over ANBI of een manier waarop u Den Bolder kunt steunen, neem dan contact op met onze manager Arie Eikelenboom. Aarzel niet en mail hem op  of bel rechtstreeks 06-22416643.  Bij voorbaat dank voor uw interesse.

 

Naam en adres

Volledige naam is Vereniging Den Bolder, met als vestigingsadres Schoolstraat 19, 5165 TR WASPIK. Ook bekend als “Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder” en gewoon “Den Bolder”.

Fiscaalnummer: 004821920

Doelstelling

Vereniging Den Bolder heeft tot doel inwoners van Waspik en omgeving in de gelegenheid te stellen hun tijd overeenkomstig hun leeftijd en belangstellingssfeer op hun eigen wijze recreatief en vormend te beleven en tracht dit doel te bereiken door:

- zorg te dragen voor de exploitatie en het beheer van gebouwen en ruimte die daarvoor geschikt zijn,
- activiteiten op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied te bevorderen en te organiseren
- alle andere middelen die het bereiken van dit doel bevorderen.

Bestuursleden ontvangen jaarlijks een bedrag voor onkosten naar functie. De voorzitter € 150,00, de secretaris en penningmeester € 100,00 en overige bestuursleden € 50,00.

Bestandbijlagen: