ANBI-gegevens

Naam en adres

Volledige naam is Vereniging Den Bolder, met als vestigingsadres Schoolstraat 19, 5165 TR WASPIK. Ook bekend als “Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder” en gewoon “Den Bolder”.

Fiscaalnummer: 004821920

Doelstelling

Vereniging Den Bolder heeft tot doel inwoners van Waspik en omgeving in de gelegenheid te stellen hun tijd overeenkomstig hun leeftijd en belangstellingssfeer op hun eigen wijze recreatief en vormend te beleven en tracht dit doel te bereiken door:

- zorg te dragen voor de exploitatie en het beheer van gebouwen en ruimte die daarvoor geschikt zijn,
- activiteiten op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied te bevorderen en te organiseren
- alle andere middelen die het bereiken van dit doel bevorderen.

Bestuursleden ontvangen jaarlijks een bedrag voor onkosten naar functie. De voorzitter € 150,00, de secretaris en penningmeester € 100,00 en overige bestuursleden € 50,00.

Bestandbijlagen: