Ontmoeten doe je samen!

Al in 2015 is door de gemeenteraad de nota “Ontmoeten doe je samen” vastgesteld. Hierin is de ambitie opgenomen om in de gemeente Waalwijk te komen tot een aantal WIJ-dienstcentra. Den Bolder wordt hierin expliciet genoemd. Dat betekent dat Den Bolder heel frequent ontmoetingsactiviteiten organiseert met vrijwilligers. Dat deze activiteiten er toe bijdragen dat mensen in de buurt actief blijven meedoen en hulp dichtbij huis krijgen. Dat Den Bolder voor kwetsbare inwoners laagdrempelige inloop/dagbestedingsvoorzieningen biedt. Dat Den Bolder voor werkenden een uitvalsbasis is. En dat Den Bolder ruimte én faciliteiten biedt aan inwoners, initiatieven van vrijwilligers en sociaal ondernemers die allemaal hun steentje bij willen dragen aan de maatschappij.

Maar als je zoveel organiseert en zo’n belangrijke spilfunctie hebt in een wijk, dan hoort daar ook een gebouw bij dat voldoet aan de eisen van de tijd. En dat was niet echt meer het geval. De structuur liet te wensen over, evenals de aankleding/het interieur. Die mening deelden we allemaal.

Om hieraan samen met Den Bolder optimaler invulling te kunnen geven, hebben wij  besloten het gebouw grondig aan te passen en ook de Bibliotheek meer deel uit te laten maken van het vernieuwde gebouw.

Ook de kosten delen we samen. De inrichting wordt door Den Bolder en de Bibliotheek zelf gefinancierd. De investeringen voor de aanpassingen aan het gebouw, neemt de gemeente voor haar rekening. Dit illustreert dat je ontmoeten ook inderdaad samen doet, én samen mogelijk maakt.

Eric Daandels

Wethouder gemeente Waalwijk

Ontmoeten doe je samen!