Seniorenvereniging Waspik

Seniorenverenging Waspik

Senioren Vereniging Waspik is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 18056835. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering die in het voorjaar wordt gehouden. Als doelstelling is in de statuten opgenomen "Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van de ouderen bevorderen".

BESTUUR

De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De andere leden van het algemeen bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen, waarna de functies in het bestuur worden vastgesteld. Senioren Vereniging Waspik is een afdeling van KBO-Brabant en vormt samen met de afdeling Waalwijk, de kring Waalwijk.

LID WORDEN

Mensen vanaf 50 jaar kunnen lid worden van Senioren Vereniging Waspik. Is de partner jonger dan 50 jaar dan kan hij of zij ook lid worden. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt €29,00 per jaar, waarbij voor degene die automatisch betalen een korting wordt verleend van €1,50. Als u lid wilt worden, kunt is zich online aanmelden of U kunt zich in verbinding stellen met onze ledenadministrateur Harrie van Zon, Postbus 54, 5165ZH Waspik, tel. 06-53937206. Ongeacht van welke KBO afdeling u lid bent, kunt u deelnemen aan de activiteiten van alle afdelingen.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Mocht u uw lidmaatschap van Senioren Vereniging Waspik willen beëindigen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ledenadministrateur Harrie van Zon, Postbus 54, 5165ZH Waspik, tel. 06-53937206. Door uw opzegging bij Senioren Vereniging Waspik komt ook het lidmaatschap van KBO-Brabant te vervallen.

Seniorenvereniging Waspik