Persbericht in Brabants Dagblad 14-10-2022

Onderstaand persbericht verscheen in het Brabants Dagblad op vrijdag 14 oktober, een dag na de Raadsvergadering van de Gemeente Waalwijk:

WASPIK - Het bestuur van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik maakt zich zorgen over de toekomst. Het waarschuwt voor drastische maatregelen als de bezuinigingsplannen van de gemeente Waalwijk niet van tafel gaan.

Michel Koster 14-10-22,

Den Bolder zegt een korting van 50.000 euro op haar subsidie niet op te kunnen vangen. Volgens het bestuur dreigen verliezen, waardoor het sociaal centrum over een paar jaar door de reserves heen is. Het schetst al wat scenario’s om de klappen op te vangen. Veel vaker dicht, snijden in het personeel of minder sociaal-maatschappelijk en culturele activiteiten. Een ander alternatief is om de opdracht aan de gemeente terug te geven, en de huur op te zeggen.

De bezuinigingsplannen liggen er al langer. Den Bolder kreeg eerst jaarlijks zo’n 250.000 euro aan subsidie. De gemeente vond dat bedrag aan de ruime kant. Zo zouden bijvoorbeeld De Kansenfabriek in Waalwijk en Zidewinde in Sprang-Capelle met minder subsidie toe kunnen, omdat er bijvoorbeeld meer met vrijwilligers gewerkt wordt. In de ogen van het collegevan burgemeester en wethouders moet Den Bolder dat ook kunnen.

Volgens het bestuur van Den Bolder is vorig jaar uit onderzoek gebleken dat een structurele korting van 50.000 euro niet haalbaar is, en is een bedrag van 16.500 euro overeengekomen. Het zegt verrast te zijn dat de korting van een halve ton nu weer op tafel ligt.

De maatrege­len die nodig zijn, hebben verstrek­ken­de gevolgen voor de leefbaar­heid van Waspik

Het bestuur legt zich er niet bij neer en vestigt de hoop op de gemeenteraad, die nog met de plannen moet instemmen. Het deed donderdagavond een dringende oproep in het gemeentehuis om van de korting af te zien. Volgens het bestuur is Den Bolder de enige die zo’n grote bezuiniging moet slikken.

,,De korting is willekeurig”, stelde bestuurslid Dick van Onzenoort. Hij wees erop dat Den Bolder 130.000 euro betaalt aan huur aan de gemeente. Er blijft dan nog de helft van het subsidiebedrag over. Een extra korting van 50.000 zou er dan wel erg fors inhakken. ,,De maatregelen die dan nodig zijn, hebben verstrekkende gevolgen voor de leefbaarheid in Waspik.”

Extra zorgen door energieprijzen

Het bestuur maakt zich extra zorgen door de explosief gestegen energieprijzen. ,,Het door ons gehuurde pand is twintig jaar oud, beperkt geïsoleerd en uitgerust met energie-slurpende installaties.”

VVD-fractievoorzitter Ilona Klerks wilde weten waarom andere culturele centra in de gemeente het met veel minder subsidie dan Den Bolder wel redden. Zijn er bijvoorbeeld geen manieren om de opbrengsten te verhogen? Volgens Van Onzenoort is het lastig om al die centra met elkaar te vergelijken, en wordt er nu al volop gewerkt met vrijwilligers.

De gemeenteraad neemt 10 november een definitief besluit.

Persbericht in Brabants Dagblad 14-10-2022