Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder werkt plannen voor vernieuwingen verder uit

Het bestuur van ‘Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder’ wil graag het pand aan de Schoolstraat in Waspik moderniseren en verduurzamen. Uit twee externe onderzoeken blijkt dat het centrum goed draait en mensen er graag komen. We willen meegaan met de snel veranderende behoeften van de samenleving. Het huidige gebouw voldoet daar niet meer aan. Om ook op lange termijn de inwoners van Waspik te kunnen ondersteunen, activeren en vermaken moet Den Bolder aangepakt worden. We willen meer openheid en toegankelijkheid, meer ruimte om te ontmoeten én een meer eigentijdse uitstraling die bezoekers van alle leeftijden aanspreekt.

Begin 2019 is in korte tijd een voorstel uitgewerkt om de plannen ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren. In het voorjaar zijn de plannen gedeeld met wethouder Eric Daandels, verantwoordelijk voor al het vastgoed van de gemeente Waalwijk, en met de gemeenteraad. Er bleek meer behoefte te zijn aan een uitgebreide onderbouwing van de plannen. Het bestuur van Den Bolder gaat met dit huiswerk aan de slag. Het Den Bolder-bestuur voegt een uitgebreide onderbouwing aan de bestaande plannen en brengt daarnaast ook een fasering aan in de aanpassingen. Verder wordt onderzocht of de thema’s duurzaamheid, toegankelijkheid, uitstraling en ontmoeting gescheiden kunnen worden in de uitvoering van de plannen. 

Dit najaar worden gesprekken en creatieve sessies met verschillende doelgroepen van Den Bolder gepland. De input hiervan wordt gebruikt om de plannen aan te scherpen. In het voorjaar van 2020 wil het bestuur van Den Bolder de plannen aan wethouder Daandels en de gemeenteraad presenteren.

Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder werkt plannen voor vernieuwingen verder uit