Platform Waspik

Omschrijving activiteiten: Het doel van het Platform Waspik is om samen met en namens alle inwoners van Waspik in samenwerking met de gemeente Waalwijk de leefbaarheid van Waspik te bevorderen.

Contactgegevens:  (email)

 

Platform Waspik