Mikz Peuterspeelzaal Holder den Bolder

In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil Mikz er juist zijn voor kinderen. Wij zorgen voor opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelings-fasen en interesses van uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen. Hiervan hebben zij hun leven lang plezier!

“Onze peuterspeelzaal kent een stabiel team dat volop samenwerkt met basisscholen de Brug en De Veste. Spelenderwijs bereiden we de kinderen voor op de overgang naar de basisschool.”

Bij peuterspeelzaal Holder den Bolder sluiten kinderen hun allereerste vriendschappen. Hier krijgen kinderen alle ruimte hun nieuwsgierige en leergierige aard te laten zien. Op onze peuterspeelzaal doen kinderen inzichten op en testen ze deze. Het is geweldig om te zien hoe ze zich van kleins af aan proberen uit te drukken. Vanaf tweejarige leeftijd doen ze dat behalve op verbale wijze ook door te dansen, te knutselen en muziek te maken. Wij juichen dit van harte toe. De peuters verwonderen zich over elkaar en wisselen een stroom van kennis uit, een hele leerzame periode! Doordat kinderen steeds meer mogelijkheden ontdekken, krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen en dat zorgt voor een stevige basis. Terwijl ze lekker spelen, bouwen ze verder aan hun competenties. 

 

Mikz Peuterspeelzaal Holder den Bolder