Mikz Peuterspeelzaal en BSO Holder den Bolder

In een samenleving waarin veranderingen elkaar snel opvolgen en individualisering steeds nadrukkelijker aanwezig is, wil Mikz er juist zijn voor kinderen. Wij zorgen voor opvang, begeleiding en activiteiten die aansluiten bij de ontwikkelings-fasen en interesses van uw kind, in uw buurt. Op die manier bieden wij ze de gelegenheid in een veilige en vertrouwde omgeving een sociaal netwerk op te bouwen. Hiervan hebben zij hun leven lang plezier!

“Onze peuterspeelzaal kent een stabiel team dat volop samenwerkt met basisscholen de Brug en De Veste. Spelenderwijs bereiden we de kinderen voor op de overgang naar de basisschool.”

Bij peuterspeelzaal en BSO Holder den Bolder sluiten kinderen hun allereerste vriendschappen. Hier krijgen kinderen alle ruimte hun nieuwsgierige en leergierige aard te laten zien. Op onze peuterspeelzaal doen kinderen inzichten op en testen ze deze. Het is geweldig om te zien hoe ze zich van kleins af aan proberen uit te drukken. Vanaf tweejarige leeftijd doen ze dat behalve op verbale wijze ook door te dansen, te knutselen en muziek te maken. Wij juichen dit van harte toe. De peuters verwonderen zich over elkaar en wisselen een stroom van kennis uit, een hele leerzame periode! Doordat kinderen steeds meer mogelijkheden ontdekken, krijgen ze steeds meer zelfvertrouwen en dat zorgt voor een stevige basis. Terwijl ze lekker spelen, bouwen ze verder aan hun competenties. 

In de herfstvakantie van 2022 heeft het inrichtingsteam van Mikz voor een nieuwe BSO, een ruimte bij Holder den Bolder opnieuw ingericht volgens de pedagogische uitgangspunten van Mikz. Hiernaast huurt Mikz een 2de ruimte waar kinderen gebruik van kunnen maken en een buitenruimte die in het voorjaar van 2023 wordt voorzien van nieuw speelmateriaal. Met Den Bolder zijn afspraken gemaakt waarbij de algemene ruimtes gebruikt mogen worden in het bijzijn van personeel, zo is er de wens om workshops te gaan organiseren in de muziek- en theaterlokalen die hiervoor beschikbaar zijn. Zowel kinderen van basisschool de Brug als basisschool de Veste zijn welkom bij onze nieuwe BSO die is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18.30u. Voor vragen over de BSO kunt u mailen naar of bellen naar wijkmanager Dorus de Kort via: 06 51956605

 

Mikz Peuterspeelzaal en BSO Holder den Bolder