Heemkunde “Op ’t Goede Spoor”

Heemkundekring “Op ’t Goede Spoor” wil iedereen die belangstelling heeft voor heemkunde graag als lid in haar gelederen opnemen. Wij bieden elk jaar de leden een aantrekkelijk jaarprogramma aan. Dat bestaat uit een serie van vier of vijf lezingen. We beginnen en eindigen het seizoen altijd met een excursie. Het begin van het seizoen is een “kleine excursie” naar een bestemming in de omgeving van Waspik. Met de “grote excursie” gaan we met een bus wat verder weg naar een interessante bestemming.

Het bestuur van de Heemkundekring is actief bezig met het programma en met verzoeken van bijvoorbeeld de gemeente om mee te denken met projecten op cultuurhistorisch gebied. Daarnaast zien we mensen ook heel graag actief worden in een van onze werkgroepen: Redactie Periodiek en Website Een onmisbaar medium in onze vereniging is ons blad “Op ’t Goede Spoor”. Twee keer per jaar verschijnt er een "Periodiek" met daarin een grote verscheidenheid aan artikelen die “ons heem” als gezamenlijk raakpunt hebben. Daarnaast verschijnt er met grote regelmaat een "Themanummer".

Er is een archiefgroep die elke dinsdagmorgen in de kelder van het Oude Raadhuis actief is, deze ruimte is ter beschikking gesteld door Slagenland Wonen. Een belangrijk project is op dit moment het inventariseren en ordenen van het archief van de scheepswerf Ruitenberg. Een heel belangrijk werk, dat in opdracht van het Gemeente Archief Waalwijk wordt uitgevoerd.

Verder is er een fotowerkgroep. Die groep verzamelt niet alleen zoveel mogelijk oude foto’s, maar de foto’s worden ook beschreven. Daardoor wordt vastgelegd wat er afgebeeld wordt en waar de foto opgespoord kan worden. Voor liefhebbers een fantastische bezigheid.

Er zijn niet veel heemkundekringen waar u ook zingend uw talenten kunt ontplooien. “Op ‘t Goede Spoor” heeft echter een koor. Op het repertoire staan vooral liederen die in het verleden (soms een heel ver verleden) gezongen werden en waar mensen de nodige ontspanning en plezier aan beleefden. Aan het enthousiasme van de leden te merken geldt dat nu nog.

Er zijn plannen voor deze nieuwe werkgroep die zich bezig houdt met het verzamelen van voorwerpen die de bodem prijs geeft. Andere activiteiten Naast de werkgroepen zijn er ook andere zaken waarbij u regelmatig uw energie kwijt kunt. Zo hebben we in het verleden geregeld tentoonstelling georganiseerd waarbij niet alleen de toeschouwers genoten hebben, maar ook de mensen die het mee organiseerden. Ook het organiseren van excursies, contacten met andere verenigingen en bijvoorbeeld archeologie behoren tot een mogelijk werkterrein.

Heemkunde “Op ’t Goede Spoor”