Biljartvereniging “Den Bolder”

De naam “biljart”vereniging betekent niet dat er in onze vereniging, die momenteel ongeveer vijftig leden telt, alleen gebiljart wordt. Uiteraard vormt dat wel het hoofdbestanddeel van onze activiteiten, maar zeker zo belangrijk zijn de sociale contacten, het op een aangename manier een zinvolle invulling geven aan onze vrije tijd. Onder het genot van een kopje koffie of ander drankje worden we bijgepraat over de plaatselijke nieuwtjes en vaak ook met verhalen uit de oude doos die regelmatig “oh ja” herinneringen oproepen.

Wat het biljarten betreft zijn er diverse mogelijkheden:

  • Je kunt deelnemen aan de onderlinge competitie waarbij je de keuze hebt uit de morgen- of de middagploeg. De morgenploeg biljart op dinsdag- en donderdagmorgen van half negen tot twaalf uur.
  • De middagploeg is actief op woensdag- en vrijdagmiddag van één uur tot vijf uur.
  • Van augustus tot en met december staat het libre-spel op het programma, van januari tot eind mei is er een keuzemogelijkheid tussen bandstoten en driebanden. Elke competitie eindigt met de finales van de verschillende spelsoorten.
  • Wie niet deelneemt aan de competitie, kan gebruik maken van het zg. “vrij biljarten” dat kan als de wedstrijdbiljarters hun partijen hebben afgewerkt.
  • Daarnaast bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan de “buitencompetitie”, dan speel je met je team tegen verenigingen uit de omgeving (o.a. Waalwijk, Loon op Zand, Heusden).
  • Die wedstrijden vinden meestal plaats op dinsdag- en donderdagmiddag van augustus tot eind april.
  • Op maandagmiddag en vrijdagmorgen kan er altijd vrij gebiljart worden, vanaf juni ook op woensdgamorgen
  • Na het afsluiten van de buitencompetitie zijn er van mei tot augustus nog meer mogelijkheden op dinsdag- en donderdagmiddag
  • Wil je alleen de gezelligheid van onze vereniging proeven, dan kun je ook rustend lid worden en ben je uiteraard ook van harte welkom.
  • De contributie bedraagt momenteel €27,00 per jaar. Als je gebruik maakt van het biljart betaal je maximaal € 1,00 per dag.

Het is geen geldig excuus om te zeggen: “Dat is niks voor mij, ik heb nog nooit gebiljart”, er zijn diverse leden die toch de stap gewaagd hebben en nu tot de trouwste bezoekers en spelers behoren.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij voorzitter Thom van Dongen tel. 06-49855500 of secretaris R. Vernaeve 06-13648244

We verwachten binnenkort iets van u te horen.

Bestuur b.v. Den Bolder

Voorzitter Thom van Dongen e-mail tel.06-49855500

Penningmeester Huub van Seters e-mail  tel.06-30892719

Wedstrijdsecretaris André Halters e-mail tel. 06-42673201

Secretaris Rudy Vernaeve e-mail tel.06-13648244

Bestuurslid Johan van Dongen e-mail  tel. 0416-313288

Biljartvereniging “Den Bolder”